कार्यस्थल
Hokkaido, Tohoku region
Miyagi
Taihaku-ku Sendai-shi
5 वटा छ 1 वटा देखि 5 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 仙台坪沼(6113997)

SENDAITSUBONUMA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 835 येन वा बढी

ローソン 仙台山田(6132440)

SENDAIYAMADA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 825 येन वा बढी

ローソン 仙台鹿野三丁目(6365227)

SENDAIKANO3CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 830 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 仙台四郎丸(6091698)

SENDAISHIROUMARU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 830 येन वा बढी

ローソン 仙台茂庭(6048691)

SENDAIMONIWA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 825 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 825 येन )

प्रशिक्षण भएको