कार्यस्थल
Hokkaido, Tohoku region
Iwate
Otsuchi-cho Kamihei-gun
2 वटा छ 1 वटा देखि 2 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 大槌高校前(6211257)

OOTSUCHIKOUKOUMAE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 790 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 大槌バイパス(6148725)

OOTSUCHIBAIPASU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 790 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी