कार्यस्थल
Hokkaido, Tohoku region
Iwate
Kamaishi-shi
2 वटा छ 1 वटा देखि 2 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 釜石ベイシティホテル(6135473)

KAMAISHIBEISHITEIHOTERU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 800 येन वा बढी

ローソン 釜石駅前(6148814)

KAMAISHIEKIMAE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 800 येन वा बढी