कार्यस्थल
Hokkaido, Tohoku region
Iwate
Miyako-shi, Hanamaki-shi
4 वटा छ 1 वटा देखि 4 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 県立宮古病院前(6135020)

KENRITSUMIYAKOBIYOUINMAE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 770 येन वा बढी

ローソン 宮古和見町(6354086)

MIYAKOWAMIMACHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 770 येन वा बढी

ローソン 花巻大迫町(6201193)

HANAMAKIOOHASAMAMACHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 770 येन वा बढी

ローソン 花巻上町(6289756)

HANAMAKIKAMICHIYOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 800 येन वा बढी