कार्यस्थल
Hokkaido, Tohoku region
Iwate
Hanamaki-shi
2 वटा छ 1 वटा देखि 2 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 花巻中根子(6273175)

HANAMAKINAKANEKO

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 820 येन वा बढी

ローソン 花巻大迫町(6201193)

HANAMAKIOOHASAMAMACHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 790 येन वा बढी