कार्यस्थल
Hokkaido, Tohoku region
Hokkaido
Hakodate-shi, Oshamambe-cho Yamakoshi-gun, Setana-cho Kudo-gun, Biratori-cho Saru-gun, Otofuke-cho Kato-gun
6 वटा छ 1 वटा देखि 6 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 函館東雲(6267430)

HAKODATESHINONOME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 835 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 函館千歳町(6055969)

HAKODATECHITOSECHIYOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 835 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 恵山海浜公園(6161281)

ESANKAIHINKOUEN

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 835 येन वा बढी

ローソン 函館新道(6150314)

HAKODATESHINDOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 835 येन वा बढी

ローソン 函館広野町(6205570)

HAKODATEHIRONOCHIYOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 835 येन वा बढी

ローソン 函館戸倉町(6280057)

HAKODATETOKURACHIYOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 835 येन वा बढी