कार्यस्थल
Hokkaido, Tohoku region
Hokkaido
Kushiro-shi, Oshamambe-cho Yamakoshi-gun, Rusutsu-mura Abuta-gun, Biei-cho Kamikawa-gun, Biratori-cho Saru-gun
3 वटा छ 1 वटा देखि 3 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 美瑛大町二丁目(6355163)

BIEIOOMACHI2CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 835 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 835 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 釧路新富士町五丁目(6161878)

KUSHIROSHINFUJICHIYOU5CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 835 येन वा बढी

ローソン 釧路星が浦大通(6355364)

KUSHIROHOSHIGAURAOODOORI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 835 येन वा बढी