कार्यस्थल
Hokkaido, Tohoku region
Hokkaido
Hakodate-shi, Tsukigata-cho Kabato-gun, Engaru-cho Mombetsu-gun
4 वटा छ 1 वटा देखि 4 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 函館東雲(6267430)

HAKODATESHINONOME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 835 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 函館千歳町(6055969)

HAKODATECHITOSECHIYOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 835 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 恵山海浜公園(6161281)

ESANKAIHINKOUEN

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 835 येन वा बढी

ローソン 函館新道(6150314)

HAKODATESHINDOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 835 येन वा बढी