कार्यस्थल
Hokkaido, Tohoku region
Hokkaido
Toyohira-ku Sapporo-shi, Shibetsu-shi, Engaru-cho Mombetsu-gun, Biratori-cho Saru-gun
9 वटा छ 1 वटा देखि 9 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 羊ヶ丘展望台前(6195682)

HITSUJIGAOKATENBOUDAIMAE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 840 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 札幌平岸8条十三丁目(6227130)

SATSUPOROHIRAGISHI8JIYOU13CHOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 835 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 札幌美園2条六丁目(6216250)

SATSUPOROMISONO2JIYOU6CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 835 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 札幌美園8条七丁目(6195860)

SATSUPOROMISONO8JIYOU7CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 835 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 835 येन )

यातायात खर्च भुक्तानी प्रशिक्षण भएको

ローソン 札幌豊平7条十丁目(6237328)

SATSUPOROTOYOHIRA7JIYOU10CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 850 येन वा बढी

ローソン 札幌中の島1条六丁目(6216705)

SATSUPORONAKANOSHIMA1JIYOU6CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 835 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 札幌月寒1条二丁目(6280100)

SATSUPOROTSUKISAMU1JIYOU2CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 860 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 札幌豊平1条(6091988)

SATSUPOROTOYOHIRA1JIYOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 860 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 札幌豊平3条一丁目(6227318)

SATSUPOROTOYOHIRA3JIYOU1CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 835 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी