कार्यस्थल
Hokkaido, Tohoku region
Hokkaido
Kita-ku Sapporo-shi, Yoichi-cho Yoichi-gun, Biei-cho Kamikawa-gun
15 वटा छ 1 वटा देखि 15 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 札幌篠路3条(6227152)

SATSUPOROSHINORO3JIYOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 850 येन वा बढी

ローソン 美瑛大町二丁目(6355163)

BIEIOOMACHI2CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 835 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 835 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 札幌北8条西(6150550)

SATSUPOROKITA8JIYOUNISHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 850 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 札幌北8条西(6150550)

SATSUPOROKITA8JIYOUNISHI

अन्य भोजनालयमा भान्साको कर्मचारी

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 850 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 札幌ステーションタワー(6161453)

SATSUPOROSUTESHIYONTAWA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 850 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 札幌北40条西四丁目(6227270)

SATSUPOROKITA40JIYOUNISHI4CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 835 येन वा बढी

ローソン 麻生駅南口(6071371)

ASABUEKIMINAMIGUCHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 835 येन वा बढी

ローソン 札幌北34条西八丁目(6171240)

SATSUPOROKITA34JIYOUNISHI8CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 835 येन वा बढी

ローソン 札幌屯田4条(6170541)

SATSUPOROTONDEN4JIYOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 840 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 札幌ステーションタワー(6161453)

SATSUPOROSUTESHIYONTAWA

अन्य भोजनालयमा भान्साको कर्मचारी

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 850 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 余市大川四丁目(6267246)

YOICHIOOKAWA4CHIYOUME

अन्य भोजनालयमा भान्साको कर्मचारी

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 835 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 札幌駅北口前(6205239)

SATSUPOROEKIKITAGUCHIMAE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 855 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 札幌北7条西一丁目(6150188)

SATSUPOROKITA7JIYOUNISHI1CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 855 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 札幌北7条西六丁目(6170720)

SATSUPOROKITA7JIYOUNISHI6CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 855 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 札幌新琴似12条(6150805)

SATSUPOROSHINKOTONI12JIYOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 840 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 840 येन )

यातायात खर्च भुक्तानी प्रशिक्षण भएको