कार्यस्थल
Hokkaido, Tohoku region
Hokkaido
Tobetsu-cho Ishikari-gun, Biei-cho Kamikawa-gun
2 वटा छ 1 वटा देखि 2 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 美瑛大町二丁目(6355163)

BIEIOOMACHI2CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 835 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 835 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 当別樺戸町(6171530)

TOUBETSUKABATOCHIYOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 835 येन वा बढी