कार्यस्थल
Hokkaido, Tohoku region
Hokkaido
Tobetsu-cho Ishikari-gun, Biei-cho Kamikawa-gun
1 वटा छ 1 वटा देखि 1 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 美瑛大町二丁目(6355163)

BIEIOOMACHI2CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 861 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 861 येन )

प्रशिक्षण भएको