कार्यस्थल
Hokkaido, Tohoku region
Hokkaido
Muroran-shi, Shibetsu-shi, Yakumo-cho Futami-gun, Kaminokuni-cho Hiyama-gun
2 वटा छ 1 वटा देखि 2 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 八雲町立岩(6161401)

YAKUMOCHIYOUTATEIWA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 850 येन वा बढी

ローソン 室蘭東町二丁目(6227070)

MURORANHIGASHIMACHI2CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 835 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी