कार्यस्थल
Hokkaido, Tohoku region
Hokkaido
Minami-ku Sapporo-shi, Otaru-shi, Esashi-cho Hiyama-gun
4 वटा छ 1 वटा देखि 4 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 定山渓温泉東(6267424)

JIYOUZANKEIONSENHIGASHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 850 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 小樽長橋(6355252)

OTARUNAGAHASHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 850 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 835 येन )

यातायात खर्च भुक्तानी प्रशिक्षण भएको

ローソン 小樽新光二丁目(6237179)

OTARUSHINKOU2CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 835 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 835 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 小樽港町(6280040)

OTARUMINATOMACHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 845 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी