कार्यस्थल
Hokkaido, Tohoku region
Hokkaido
Matsumae-cho Matsumae-gun, Yoichi-cho Yoichi-gun
3 वटा छ 1 वटा देखि 3 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 松前建石(6048538)

MATSUMAETATEISHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 835 येन वा बढी

ローソン 余市大川四丁目(6267246)

YOICHIOOKAWA4CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 835 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 835 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 余市大川四丁目(6267246)

YOICHIOOKAWA4CHIYOUME

अन्य भोजनालयमा भान्साको कर्मचारी

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 835 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी