कार्यस्थल
Hokkaido, Tohoku region
Hokkaido
Obihiro-shi, Matsumae-cho Matsumae-gun
2 वटा छ 1 वटा देखि 2 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 帯広畜産大学前(6091333)

OBIHIROCHIKUSANDAIGAKUMAE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 835 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 835 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 松前建石(6048538)

MATSUMAETATEISHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 835 येन वा बढी