कार्यस्थल
Hokkaido, Tohoku region
Hokkaido
Mombetsu-shi, Nayoro-shi, Fukagawa-shi
3 वटा छ 1 वटा देखि 3 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 深川市役所前(6055863)

FUKAGAWASHIYAKUSHIYOMAE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 835 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 835 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 深川駅前(6150811)

FUKAGAWAEKIMAE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 835 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 835 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 深川メム(6028085)

FUKAGAWAMEMU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 835 येन वा बढी