कार्यस्थल
Hokkaido, Tohoku region
Hokkaido
Obihiro-shi, Mombetsu-shi
3 वटा छ 1 वटा देखि 3 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 帯広畜産大学前(6091333)

OBIHIROCHIKUSANDAIGAKUMAE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 861 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 861 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 帯広西18条南四丁目(6227235)

OBIHIRONISHI18JIYOUMINAMI4CHIYO

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 861 येन वा बढी

ローソン 帯広東9条南(6150828)

OBIHIROHIGASHI9JIYOUMINAMI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 861 येन वा बढी