कार्यस्थल
Hokkaido, Tohoku region
Hokkaido
Minami-ku Sapporo-shi, Nanae-cho Kameda-gun, Nakasatsunai-mura Kasai-gun
2 वटा छ 1 वटा देखि 2 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 定山渓温泉東(6267424)

JIYOUZANKEIONSENHIGASHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 850 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 七飯町大川(6195966)

NANAECHIYOUOOKAWA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 835 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी