कार्यस्थल
Hokkaido, Tohoku region
Hokkaido
Minami-ku Sapporo-shi, Otaru-shi
3 वटा छ 1 वटा देखि 3 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 定山渓温泉東(6267424)

JIYOUZANKEIONSENHIGASHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 850 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 小樽長橋(6355252)

OTARUNAGAHASHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 835 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 小樽長橋(6355252)

OTARUNAGAHASHI

अन्य भोजनालयमा भान्साको कर्मचारी

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 835 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी