कार्यस्थल
Hokkaido, Tohoku region
Fukushima
Sukagawa-shi, Hirono-machi Futaba-gun, Iitate-mura Soma-gun
6 वटा छ 1 वटा देखि 6 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 須賀川牡丹園前(6132842)

SUKAGAWABOTAN'ENMAE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 772 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 須賀川影沼町(6148257)

SUKAGAWAKAGENUMAMACHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 772 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 須賀川陣場町(6211091)

SUKAGAWAJINBAMACHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 772 येन वा बढी

ローソン S須賀川市民交流センター(6249099)

SSUKAGAWASHIMINKOURIYUUSENTA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 772 येन वा बढी

ローソン 須賀川卸町(6157575)

SUKAGAWAOROSHIMACHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 772 येन वा बढी

ローソン 須賀川警察署前(6196380)

SUKAGAWAKEISATSUSHIYOMAE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 772 येन वा बढी