कार्यस्थल
Hokkaido, Tohoku region
Fukushima
Koriyama-shi, Iitate-mura Soma-gun
2 वटा छ 1 वटा देखि 2 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 郡山西部第二工業団地(6359445)

KOORIYAMASEIBUDAINIKOUGIYOUDA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 780 येन वा बढी

ローソン 郡山不動前(6200727)

KOORIYAMAFUDOUMAE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 772 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी