कार्यस्थल
Hokkaido, Tohoku region
Aomori
Hachinohe-shi, Ajigasawa-machi Nishitsugaru-gun
8 वटा छ 1 वटा देखि 8 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 八戸三日町(6069664)

HACHINOHEMITSUKAMACHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 800 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 770 येन )

यातायात खर्च भुक्तानी प्रशिक्षण भएको

ローソン 八戸六日町(6132115)

HACHINOHEMUIKAMACHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 800 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 770 येन )

यातायात खर्च भुक्तानी प्रशिक्षण भएको

ローソン 八戸ロイネットホテル(6176420)

HACHINOHEROINETSUTOHOTERU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 800 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 770 येन )

यातायात खर्च भुक्तानी प्रशिक्षण भएको

ローソン 南郷市野沢(6119600)

NANGOUICHINOSAWA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 770 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 763 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 八戸南郷(6219773)

HACHINOHENANGOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 775 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 763 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 八戸青葉一丁目(6273420)

HACHINOHEAOBA1CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 772 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 763 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 八戸夢の大橋(6211062)

HACHINOHEYUMENOOOHASHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 780 येन वा बढी

ローソン 八戸築港街一丁目(6244699)

HACHINOHECHIKUKOUGAI1CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 780 येन वा बढी