कार्यस्थल
Chugoku, Shikoku region
Tottori
Nambu-cho Saihaku-gun, Hino-cho Hino-gun, Kofu-cho Hino-gun
1 वटा छ 1 वटा देखि 1 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 南部会見(6167421)

NANBUAIMI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 850 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 790 येन )

यातायात खर्च भुक्तानी प्रशिक्षण भएको