कार्यस्थल
Chugoku, Shikoku region
Tottori
Kurayoshi-shi, Nambu-cho Saihaku-gun, Kofu-cho Hino-gun
3 वटा छ 1 वटा देखि 3 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 倉吉福光(6246066)

KURAYOSHIFUKUMITSU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 820 येन वा बढी

ローソン 南部会見(6167421)

NANBUAIMI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 850 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 790 येन )

यातायात खर्च भुक्तानी प्रशिक्षण भएको

ローソン 倉吉宮川(6055610)

KURAYOSHIMIYAGAWA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 790 येन वा बढी