कार्यस्थल
Chugoku, Shikoku region
Tottori
Kurayoshi-shi, Daisen-cho Saihaku-gun, Kofu-cho Hino-gun
1 वटा छ 1 वटा देखि 1 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 大山町田中(6219193)

DAISENCHIYOUTANAKA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 780 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 765 येन )

प्रशिक्षण भएको