कार्यस्थल
Chugoku, Shikoku region
Tottori
Tottori-shi, Kurayoshi-shi, Kofu-cho Hino-gun
3 वटा छ 1 वटा देखि 3 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 鳥取千代工場団地前(6272336)

TOTSUTORISENDAIKOUJIYOUDANCHIMAE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 800 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 780 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン ローソン・ポプラ鳥取福部(6280880)

ROSON POPURATOTSUTORIFUKUBE

अन्य भोजनालयमा भान्साको कर्मचारी

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 800 येन वा बढी

ローソン 鳥取駅南(6059737)

TOTSUTORIEKINAN

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 762 येन वा बढी