कार्यस्थल
Chugoku, Shikoku region
Tottori
Tottori-shi, Kofu-cho Hino-gun
9 वटा छ 1 वटा देखि 9 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン ローソン・ポプラ鳥取福部(6280880)

ROSON POPURATOTSUTORIFUKUBE

अन्य भोजनालयमा भान्साको कर्मचारी

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 830 येन वा बढी

ローソン 鳥取駅南(6059737)

TOTSUTORIEKINAN

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 762 येन वा बढी

ローソン 鳥取東町(6082334)

TOTSUTORIHIGASHIMACHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 800 येन वा बढी

ローソン 気高鹿野町(6167355)

KETAKASHIKANOCHIYOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 800 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 780 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 鳥取湖山西(6207037)

TOTSUTORIKOYAMANISHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 780 येन वा बढी

ローソン 鳥取吉成(6059513)

TOTSUTORIYOSHINARI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 770 येन वा बढी

ローソン ローソン・ポプラ鳥取野寺(6280531)

ROSON POPURATOTSUTORINODERA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 770 येन वा बढी

ローソン ローソン・ポプラ鳥取布勢公園(6280519)

ROSON POPURATOTSUTORIFUSEKOUEN

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 770 येन वा बढी

ローソン ローソン・ポプラ気高浜村(6280896)

ROSON POPURAKETAKAHAMAMURA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 770 येन वा बढी