कार्यस्थल
Chugoku, Shikoku region
Tokushima
Mima-shi, Kitajima-cho Itano-gun, Aizumi-cho Itano-gun, Itano-cho Itano-gun
4 वटा छ 1 वटा देखि 4 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 藍住町奥野(6129426)

AIZUMICHIYOUOKUNO

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 820 येन वा बढी

ローソン 藍住町西野(6156558)

AIZUMICHIYOUNISHINO

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 793 येन वा बढी

ローソン 藍住町奥野(6129426)

AIZUMICHIYOUOKUNO

अन्य भोजनालयमा भान्साको कर्मचारी

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 793 येन वा बढी

ローソン 北島鯛浜(6129001)

KITAJIMATAINOHAMA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 800 येन वा बढी