कार्यस्थल
Chugoku, Shikoku region
Tokushima
Naruto-shi, Yoshinogawa-shi, Miyoshi-shi
2 वटा छ 1 वटा देखि 2 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 鳴門インター(6076836)

NARUTOINTA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 800 येन वा बढी

ローソン 鳴門撫養町斎田(6219359)

NARUTOMUYACHIYOUSAITA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 820 येन वा बढी