कार्यस्थल
Chugoku, Shikoku region
Tokushima
Naruto-shi, Miyoshi-shi
3 वटा छ 1 वटा देखि 3 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 鳴門インター(6076836)

NARUTOINTA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 800 येन वा बढी

ローソン 鳴門撫養町斎田(6219359)

NARUTOMUYACHIYOUSAITA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 820 येन वा बढी

ローソン 鳴門大谷(6363553)

NARUTOOOTANI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 850 येन वा बढी