कार्यस्थल
Chugoku, Shikoku region
Tokushima
Tokushima-shi, Miyoshi-shi, Ishii-cho Myozai-gun, Naka-cho Naka-gun, Aizumi-cho Itano-gun
9 वटा छ 1 वटा देखि 9 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 藍住町奥野(6129426)

AIZUMICHIYOUOKUNO

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 800 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 800 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 徳島津田本町(6129231)

TOKUSHIMATSUDAHONCHIYOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 780 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 766 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 徳島論田(6358486)

TOKUSHIMARONDEN

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 780 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 766 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 徳島名東町二丁目(6207161)

TOKUSHIMAMIYOUDOUCHIYOU2CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 780 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 770 येन )

यातायात खर्च भुक्तानी प्रशिक्षण भएको

ローソン 徳島不動(6067381)

TOKUSHIMAFUDOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 780 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 770 येन )

यातायात खर्च भुक्तानी प्रशिक्षण भएको

ローソン 藍住町西野(6156558)

AIZUMICHIYOUNISHINO

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 766 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 766 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 徳島市民病院前(6171428)

TOKUSHIMASHIMINBIYOUINMAE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 780 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 780 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 徳島大松町(6129254)

TOKUSHIMAOOMATSUCHIYOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 800 येन वा बढी

ローソン 徳島中吉野町(6023372)

TOKUSHIMANAKAYOSHINOCHIYOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 770 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 770 येन )

प्रशिक्षण भएको