कार्यस्थल
Chugoku, Shikoku region
Shimane
Hamada-shi, Masuda-shi, Iinan-cho Iishi-gun, Yoshika-cho Kanoashi-gun
5 वटा छ 1 वटा देखि 5 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 益田土井町(6172244)

MASUDADOICHIYOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 790 येन वा बढी

ローソン 益田東町(6209102)

MASUDAHIGASHIMACHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 790 येन वा बढी

ローソン ローソン・ポプラ飯南赤名(6280620)

ROSON POPURAIINAN'AKANA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 830 येन वा बढी

ローソン ローソン・ポプラ益田津田(6280666)

ROSON POPURAMASUDATSUDA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 790 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 790 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 益田須子町(6358351)

MASUDASUKOCHIYOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 800 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 800 येन )

प्रशिक्षण भएको