कार्यस्थल
Chugoku, Shikoku region
Okayama
Kasaoka-shi, Mimasaka-shi
2 वटा छ 1 वटा देखि 2 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 美作江見(6235329)

MIMASAKAEMI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 807 येन वा बढी

ローソン 美作湯郷(6073217)

MIMASAKAYUNOGOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 807 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 807 येन )

प्रशिक्षण भएको