कार्यस्थल
Chugoku, Shikoku region
Okayama
Tamano-shi, Kasaoka-shi, Misaki-cho Kume-gun
5 वटा छ 1 वटा देखि 5 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 玉野田井三丁目(6167823)

TAMANOTAI3CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 900 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 807 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 玉野長尾(6219141)

TAMANONAGAO

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 850 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 807 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 美咲町錦織(6358262)

MISAKICHIYOUNISHIKORI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 807 येन वा बढी

ローソン 美咲町錦織(6358262)

MISAKICHIYOUNISHIKORI

अन्य भोजनालयमा भान्साको कर्मचारी

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 807 येन वा बढी

ローソン 玉野渋川二丁目(6288946)

TAMANOSHIBUKAWA2CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 807 येन वा बढी