कार्यस्थल
Chugoku, Shikoku region
Okayama
Tsuyama-shi
2 वटा छ 1 वटा देखि 2 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 津山上河原(6209183)

TSUYAMAKAMIGAWARA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 840 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 833 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 津山高野(6118753)

TSUYAMATAKANO

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 840 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 833 येन )

प्रशिक्षण भएको