कार्यस्थल
Chugoku, Shikoku region
Okayama
Higashi-ku Okayama-shi, Mimasaka-shi
4 वटा छ 1 वटा देखि 4 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 美作江見(6235329)

MIMASAKAEMI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 807 येन वा बढी

ローソン 美作湯郷(6073217)

MIMASAKAYUNOGOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 807 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 807 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 岡山西大寺中野(6351923)

OKAYAMASAIDAIJINAKANO

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 820 येन वा बढी

ローソン 岡山西大寺中野(6351923)

OKAYAMASAIDAIJINAKANO

अन्य भोजनालयमा भान्साको कर्मचारी

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 820 येन वा बढी