कार्यस्थल
Chugoku, Shikoku region
Okayama
Kita-ku Okayama-shi, Higashi-ku Okayama-shi, Akaiwa-shi, Maniwa-shi
15 वटा छ 1 वटा देखि 15 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 岡山十日市(6172675)

OKAYAMATOUKAICHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 820 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 807 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 岡山伊島(6172712)

OKAYAMAISHIMA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 807 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 807 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 岡山幸町(6172445)

OKAYAMASAIWAICHIYOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 840 येन वा बढी

ローソン 岡山中原(6200182)

OKAYAMANAKAHARA

अन्य भोजनालयमा भान्साको कर्मचारी

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 820 येन वा बढी

ローソン 岡山中原(6200182)

OKAYAMANAKAHARA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 820 येन वा बढी

ローソン 岡山本町(6119362)

OKAYAMAHONMACHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 820 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 807 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 岡山厚生町一丁目(6072778)

OKAYAMAKOUSEICHIYOU1CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 820 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 820 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 岡山ドーム前(6167740)

OKAYAMADOMUMAE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 815 येन वा बढी

ローソン 下中野本町(6119066)

SHIMONAKANOHONMACHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 815 येन वा बढी

ローソン 岡山平野(6156676)

OKAYAMAHIRANO

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 815 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 815 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 岡山野田西(6242803)

OKAYAMANODANISHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 840 येन वा बढी

ローソン 岡山中原(6200182)

OKAYAMANAKAHARA

सर-सफाई

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 810 येन वा बढी

ローソン 岡山神崎町(6167243)

OKAYAMAKANZAKICHIYOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 830 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 807 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 岡山瀬戸町沖(6267140)

OKAYAMASETOCHIYOUOKI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 810 येन वा बढी

ローソン 岡山北警察署前(6113738)

OKAYAMAKITAKEISATSUSHIYOMAE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 820 येन वा बढी