कार्यस्थल
Chugoku, Shikoku region
Kochi
Nankoku-shi, Nahari-cho Aki-gun, Tsuno-cho Takaoka-gun
2 वटा छ 1 वटा देखि 2 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 津野町東(6293255)

TSUNOCHIYOUHIGASHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 762 येन वा बढी

ローソン 南国領石(6119439)

NANKOKURIYOUSEKI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 800 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 780 येन )

प्रशिक्षण भएको