कार्यस्थल
Chugoku, Shikoku region
Kochi
Nankoku-shi, Tsuno-cho Takaoka-gun
4 वटा छ 1 वटा देखि 4 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 南国領石(6119439)

NANKOKURIYOUSEKI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 820 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 800 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 南国岡豊町中島(6293031)

NANKOKUOKOUCHIYOUNAKAJIMA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 790 येन वा बढी

ローソン 南国前浜西(6293410)

NANKOKUMAEHAMANISHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 790 येन वा बढी

ローソン 南国十市(6293090)

NANKOKUTOOCHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 800 येन वा बढी