कार्यस्थल
Chugoku, Shikoku region
Kochi
Tosashimizu-shi, Shimanto-shi, Niyodogawa-cho Agawa-gun, Ochi-cho Takaoka-gun
2 वटा छ 1 वटा देखि 2 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 仁淀川町大崎(6293522)

NIYODOGAWACHIYOUOOSAKI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 762 येन वा बढी

ローソン 高知越知町(6293605)

KOUCHIOCHICHIYOU

अन्य भोजनालयमा भान्साको कर्मचारी

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 762 येन वा बढी