कार्यस्थल
Chugoku, Shikoku region
Kochi
Muroto-shi, Nankoku-shi, Shimanto-shi
4 वटा छ 1 वटा देखि 4 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 南国領石(6119439)

NANKOKURIYOUSEKI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 800 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 780 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 南国岡豊町中島(6293031)

NANKOKUOKOUCHIYOUNAKAJIMA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 770 येन वा बढी

ローソン 南国前浜西(6293410)

NANKOKUMAEHAMANISHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 770 येन वा बढी

ローソン 南国前浜西(6293410)

NANKOKUMAEHAMANISHI

अन्य भोजनालयमा भान्साको कर्मचारी

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 770 येन वा बढी