कार्यस्थल
Chugoku, Shikoku region
Kagawa
Takamatsu-shi, Miki-cho Kita-gun, Utazu-cho Ayauta-gun
2 वटा छ 1 वटा देखि 2 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 高松香西北町(6193482)

TAKAMATSUKOUZAIKITAMACHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 800 येन वा बढी

ローソン 高松木太町6区(6156742)

TAKAMATSUKITACHIYOU6KU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 800 येन वा बढी