कार्यस्थल
Chugoku, Shikoku region
Kagawa
Sanuki-shi
2 वटा छ 1 वटा देखि 2 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン さぬき志度駅前(6209250)

SANUKISHIDOEKIMAE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 820 येन वा बढी

ローソン さぬき造田野間田(6363323)

SANUKIZOUTANOMADA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 820 येन वा बढी