कार्यस्थल
Chugoku, Shikoku region
Hiroshima
Kaita-cho Aki-gun, Jinsekikogen-cho Jinseki-gun
3 वटा छ 1 वटा देखि 3 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 海田市駅前(6209237)

KAITAICHIEKIMAE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 871 येन वा बढी

ローソン 海田南明神町(6358339)

KAITAMINAMIMIYOUJINMACHI

पसल प्रबन्धक उम्मेदवार (बिक्री काम)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 890 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 海田南明神町(6358339)

KAITAMINAMIMIYOUJINMACHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 890 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी