कार्यस्थल
Chugoku, Shikoku region
Hiroshima
Etajima-shi
2 वटा छ 1 वटा देखि 2 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 江田島大柿町大原(6246020)

ETAJIMAOOGAKICHIYOUOOBARA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 900 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 江田島大柿町大原(6246020)

ETAJIMAOOGAKICHIYOUOOBARA

पसल प्रबन्धक उम्मेदवार (बिक्री काम)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 900 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी