कार्यस्थल
Chugoku, Shikoku region
Hiroshima
Nishi-ku Hiroshima-shi, Etajima-shi
3 वटा छ 1 वटा देखि 3 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 広島南観音(6167444)

HIROSHIMAMINAMIKAN'ON

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 950 येन वा बढी

ローソン 広島井口明神一丁目(6128438)

HIROSHIMAINOKUCHIMIYOUJIN1CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 870 येन वा बढी

ローソン 広島己斐本町(6167792)

HIROSHIMAKOIHONMACHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 850 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 850 येन )

प्रशिक्षण भएको