कार्यस्थल
Chugoku, Shikoku region
Hiroshima
Higashi-ku Hiroshima-shi
3 वटा छ 1 वटा देखि 3 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 広島光町南(6358581)

HIROSHIMAHIKARIMACHIMINAMI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 920 येन वा बढी

ローソン 広島光町南(6358581)

HIROSHIMAHIKARIMACHIMINAMI

पसल प्रबन्धक उम्मेदवार (बिक्री काम)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 920 येन वा बढी

ローソン 広島温品六丁目(6281329)

HIROSHIMANUKUSHINA6CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 900 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी