कार्यस्थल
Chugoku, Shikoku region
Ehime
Uwajima-shi, Iyo-shi, Masaki-cho Iyo-gun, Tobe-cho Iyo-gun
3 वटा छ 1 वटा देखि 3 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 宇和島祝森(6168018)

UWAJIMAIWAINOMORI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 800 येन वा बढी

ローソン 宇和島中沢町(6219299)

UWAJIMANAKAZAWACHIYOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 800 येन वा बढी

ローソン 伊予インター(6199987)

IYOINTA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 790 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी