कार्यस्थल
Chugoku, Shikoku region
Ehime
Ozu-shi
3 वटा छ 1 वटा देखि 3 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 大洲平野(6051687)

OOZUHIRANO

अन्य भोजनालयमा भान्साको कर्मचारी

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 790 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 市立大洲病院前(6206977)

SHIRITSUOOZUBIYOUINMAE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 790 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 大洲平野(6051687)

OOZUHIRANO

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 790 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी