2 jobs matches were found:
Workplace address
Kyushu, Okinawa region
Saga
Ogi-shi, Yoshinogari-cho Kanzaki-gun, Kohoku-machi Kishima-gun
2 jobs matches were found: displaying results 1 through 2

ローソン 佐賀江北(6072650)

SAGAKOUHOKU

Convenience store staff

*Part-time job

Wage: 800 yen or more per hour
(790 during training period)

Training provided

ローソン 小城三日月(6073111)

OGIMIKADZUKI

Convenience store staff

*Part-time job

Wage: 800 yen or more per hour
(790 during training period)

Training provided